Per tal d’aprofitar al màxim la lectura dels llibres, oferim una sèrie de tallers   material d’aula centrats en les diferents emocions que apareixen en les històries.

El material d’aula són dossiers amb recursos sobre les emocions per poder treballar, amb els alumnes, el conte i l’emoció corresponent.