El menjapors

En molts quadres, fotografies, dibuixos, imatges en general hi veiem reflectides les emocions que sovint sentim: por, alegria, tristesa, sorpresa…

Buscarem entremig de moltes imatges aquelles que representin aquestes emocions per nosaltres… i un cop triades dibuixarem allò que realment ens produeix una emoció en concret.

Tipologia

Taller grupal

Durada

60 minuts

Ratio

Grup màxim de 15 nens

Espai

Aula de plàstica o la mateixa aula

Preu

150€ + 1€ de material per cada nen del taller